Skupina AG Foods

Biogena byla založena v roce 1995 a její 100% podíl byl převzat v roce 2013 společností AG FOOD Group as. Jejich produkty možná znáte i vy - jsou hojně zastoupeny ve stravovacích zařízeních škol, nemocnic, sociálních zařízení, ale i v továrnách, kancelářích i domácnostech. Od svého založení v devadesátých letech se AG FOODS rozrostla do významné skupiny, jejíž portfolio zahrnuje téměř 1200 vlastních výrobků. AG FOODS nyní zaměstnává 215 pracovníků. Hlavní výrobní závod a centrála společnosti se nacházejí ve Velké Bíteši.  Společnost zaujímá silnou pozici také v sousedních zemích, konkrétně na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. V těchto státech má také vlastní zastoupení. 

Fotky představitelů společnosti: Jiří Jízdný (předseda představenstva), Orestes Żukowski (člen představenstva), Jiří Jízdný ml. (člen představenstva)

Jiří Jízdný Předseda představenstvaOrestes Żukowski Člen představenstvaJiří Jízdný jr. Člen představenstva 

Kvalita na prvním místě

Uvědomujeme si, že kvalita produktů je jeden z rozhodujících faktorů vedoucí ke spokojenosti našich zákazníků. A proto jsme si nastavili vysoké nároky na všechny vstupní suroviny i celý proces výroby.

Vše začíná pečlivým výběrem surovin a spoluprací s osvědčenými dodavateli. Bez toho, aby všechny přijaté suroviny prošly naší laboratoří, nemohou být použity do výroby. Stejně tak hotové výrobky srovnáváme se stanovenými standardy. Každou vyrobenou šarži ochutnáme, jednoduchými a rychlými metodami posoudíme i fyzikální vlastnosti výrobků.

Při výrobě samotné prochází každý výrobek přes rentgen a také je individuálně zvážen. Celý proces probíhá v řízeném prostředí (vlhkost, teplota), aby kvalita byla vždy na 100 %. Pravidelně realizujeme interní audity nastavených systémů kvality a zdravotní nezávadnosti a také audity u našich stěžejních dodavatelů.

Výrobky ze společnosti AG FOODS a Biogena si díky kvalitě a poctivosti získaly své zákazníky ve školních jídelnách, nemocnicích, domovech pro seniory a sociální sféře, restauracích, hotelech i v sítích retailových prodejen. Setkat se s nimi můžete i v nápojových automatech.