Kvalita a certifikáty

Jsme inovativní a zodpovědná společnost a dodržujeme námi stanovené hodnoty a zásady:

1. Jsme spolehlivým obchodním partnerem. Jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Naše závazky a cíle plníme s důrazem na týmovou práci.

2. Trvale sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti zákazníků s kvalitou našich služeb. Svými zkušenostmi pomáháme zákazníkům s jejich podnikáním.

3. Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme třídění, recyklaci a snižování energetické náročnosti provozu.

4. Uplatněním nových kontrolních postupů zvyšujeme kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost našich výrobků. Zavedené procesy respektujeme a odpovědně se podílíme na jejich neustálém zlepšování.

5. S nadšením vyvíjíme originální a zdokonalujeme stávající receptury pro naše zákazníky. Cílevědomě vnímáme jejich potřeby a sledujeme trendy, abychom byli lídrem ve svém oboru.

6. S uvážením a rozhodností volíme dodavatele surovin, zboží, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Pravidelně hodnotíme úroveň spolupráce a procesy výroby a kvalitu dodávaného zboží.

7. Vytváříme příjemné prostředí pro zaměstnance. Věříme, že motivovaný, vzdělaný a spokojený zaměstnanec chce a je schopen přebírat osobní odpovědnost za vykonanou práci.

8. Kvalita výrobků a služeb je zodpovědností všech zaměstnanců společnosti v jejich každodenní činnosti. Zavazujeme se k plnění legislativních požadavků a dodržování nastavených principů IFS. Všichni zaměstnanci společnosti jsou s touto politikou kvality a bezpečnosti seznámeni a uvědomují si svoji osobní odpovědnost při plnění každodenních pracovních činností.

IFS logoJsme hrdým nositelem certifikace IFS. Organizace IFS (International Featured Standards) je neziskovou organizací, která spravuje mezinárodní standardy IFS Food, IFS Logistics, IFS Cash & Carry, IFS HPC a IFS Brokers. Hlavním cílem IFS je vytvořit společný standard s jednotným systémem hodnocení, který bude akreditovaný a který svým hodnocením dokáže srovnat a transparentně posoudit kvalitu v rámci celého dodavatelského řetězce. Jednoduše řečeno jde o certifikaci v oblasti bezpečnosti potravin. Zajišťuje, že se v dané organizaci dodržují přísná pravidla hygieny, bezpečnosti, kontroly a dalších parametrů.

Na tvorbě standardů IFS se podílely německé (HDE), francouzské (FCD) a italské (ANCC, ANCD) maloobchodní svazy ve spolupráci s výrobci, certifikačními orgány a uživateli standardu. Standard se týká bezpečnosti výrobků, dodržování legislativních požadavků a systému managementu kvality. Standardy byly navrženy tak, aby pomáhaly organizacím zajistit splnění požadavků zákazníků.

Další informace najdete zde:

Naše výroba má certifikaci BIO. Znamená to, že můžeme zpracovávat BIO suroviny a výstupní produkt dále označovat za bioprodukt. Bioprodukt je produkt (surovina), která může být rostlinného nebo živočišného původu, vzešlá z ekologického zemědělství. 

Při jejich produkci nesmí být užito umělých hnojiv, ošetřovacích prostředků a jiných látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Producent bioproduktů musí mít uzavřenou řádnou smlouvu o kontrole biokvality s úředně uznávanou kontrolní organizací, která u celého procesu výroby bioproduktu (provozovny, sklady, balírny, přeprava) kontroluje dodržování zákonem stanovených směrnic pro ekologické zemědělství. Základním právním předpisem, který v Česku upravuje zásady ekologického zemědělství, je Zákon 242/2000 Sb. o ekologickém zemědělství vydaný Ministerstvem zemědělství a Nařízení Evropské Rady č. 834/2007.