Politika kvality

Společnost BIOGENA CB spol. s r.o. je potravinářská společnost s mezinárodní působností. Naši dlouhodobou strategii určují požadavky zákazníků, vývoj vnitřního a světového trhu, míra konkurenčního prostředí a schopnost se s těmito vlivy vyrovnat.

Proto jsme zpracovali tyto základní body politiky kvality a bezpečnosti:
1. Jsme spolehlivým obchodním partnerem. Jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Naše závazky a cíle plníme s důrazem na týmovou práci.
2. Trvale sledujeme a vyhodnocujeme míru spokojenosti zákazníků s kvalitou našich služeb. Svými zkušenostmi pomáháme zákazníkům s jejich podnikáním.
3. Chováme se zodpovědně k životnímu prostředí. Předcházíme vzniku odpadu, zajišťujeme třídění, recyklaci a snižování energetické náročnosti provozu.
4. Uplatněním nových kontrolních postupů zvyšujeme kvalitu, zdravotní nezávadnost a bezpečnost našich výrobků. Zavedené procesy respektujeme a odpovědně se podílíme na jejich neustálém zlepšování.
5. S nadšením vyvíjíme originální a zdokonalujeme stávající receptury pro naše zákazníky. Cílevědomě vnímáme jejich potřeby a sledujeme trendy, abychom byli lídrem ve svém oboru.
6. S uvážením a rozhodností volíme dodavatele surovin, zboží, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Pravidelně hodnotíme úroveň spolupráce a procesy výroby a kvalitu dodávaného zboží.
7. Vytváříme příjemné prostředí pro zaměstnance. Věříme, že motivovaný, vzdělaný a spokojený zaměstnanec chce a je schopen přebírat osobní odpovědnost za vykonanou práci.
8. Kvalita výrobků a služeb je zodpovědností všech zaměstnanců společnosti v jejich každodenní činnosti. Zavazujeme se k plnění legislativních požadavků a dodržování nastavených principů IFS. Všichni zaměstnanci společnosti jsou s touto politikou kvality a bezpečnosti seznámeni a uvědomují si svoji osobní odpovědnost při plnění každodenních pracovních činností.

V Košíkově dne 1.9.2019


Získané certifikáty


Informace o zpracování osobních údajů zákazníků