Politika kvality

Společnost BIOGENA CB spol. s r.o. je potravinářská společnost s mezinárodní působností. Naši dlouhodobou strategii určují požadavky zákazníků, vývoj vnitřního a světového trhu, míra konkurenčního prostředí a schopnost se s těmito vlivy vyrovnat.

Proto jsme zpracovali tyto základní body politiky kvality a bezpečnosti:

  • Jsme spolehlivým a korektním obchodním partnerem s vysokou úrovní poskytovaných služeb, jednáme eticky uvnitř i vně společnosti. Dbáme na vytváření a udržování stabilních a dlouhodobých vztahů.
  • Víme, kdo je náš zákazník, známe aktuální trendy a požadavky trhu, jsme experty ve svém oboru a víme, co vyrábět a pro koho.
  • Efektivní komunikací se zákazníky zjišťujeme jejich požadavky a spokojenost s naší produkcí a službami. Svými zkušenostmi pomáháme našim partnerům s rozvojem jejich podnikání a uspokojování potřeb jejich zákazníků.
  • Naše výrobky a služby jsou kvalitní a bezpečné, vždy v souladu s platnou legislativou ČR, EU a dalších cílových trhů. Zákazník jim proto věří a vyhledává je.
  • Chováme se hospodárně, neplýtváme zdroji, předcházíme vzniku odpadu a recyklujeme.
  • Pečlivě volíme dodavatele surovin, obalů, spotřebních materiálů i služeb. Jejich pravidelným hodnocením zajišťujeme zvyšování kvality a hospodárnosti.
  • Respektujeme nastavené procesy a podílíme se na jejich neustálém zlepšování s cílem zajištění trvalé kvality a bezpečnosti.
  • Vzájemně spolupracujeme, podporujeme sounáležitost zaměstnanců se společností a přebíráme osobní zodpovědnost za vykonanou práci.

Všichni zaměstnanci společnosti jsou s touto politikou kvality a bezpečnosti seznámeni a uvědomují si svoji osobní odpovědnost při plnění každodenních pracovních činností.

V Košíkově dne 5.12.2016


Získané certifikáty


Informace o zpracování osobních údajů zákazníků