Naši partneři

Českomoravská federace Nordic Walking z.s.
Cílem federace je poskytovat široké veřejnosti poradenské, lektorské a vzdělávací služby, které vedou ke zdravému životnímu stylu. Všechny aktivity federace jsou nastaveny s ohledem na individuální možnosti a potřeby jednotlivce. Každý člověk si tak najde optimální variantu vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, věku a fyzické kondici.
ČMFNW se nezabývá jen činnostmi týkající se zdravého životního stylu, ale je zájmovým spolkem s širokou členskou základnou.
www.cmfnw.cz

ONKA - Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí
www.onka-sdruzeni.cz