Kariéra

Spojte Vaši kariéru s úspěšnou a rozvíjející se českou společností zabývající se výrobou a distribucí porcovaných čajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů při náboru zaměstnanců elektronickou cestou

BIOGENA CB spol. s r.o. respektuje Váš zájem o ochranu osobních údajů, které nám poskytnete. 
Poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu životopisných dat uvedených v životopise, zaslaném do společnosti BIOGENA CB spol. s r.o., dáváte souhlas k jejich zpracování a uchování v personální databázi za účelem získání zaměstnání pro Vaši osobu, a to na dobu do odvolání Vašeho souhlasu.

Rámec prohlášení o ochraně osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny osobní údaje, které nám poskytnete ve své žádosti o přijetí do pracovního poměru, na jakékoliv další informace, které nám poskytnete v souvislosti se svou žádostí a na jakékoliv informace získané o Vaší osobě od jiného zdroje, jako jsou dřívější zaměstnavatelé, další doporučení, firmy poskytující informace o úvěruschopnosti, bezpečnostní firmy a další zdroje. Při náboru zaměstnanců BIOGENA CB spol. s r.o. tyto údaje zpracovává a vaši žádost a osobní údaje poskytne také dalším společnostem v rámci BIOGENA CB spol. s r.o. i externím společnostem, které s námi při náboru zaměstnanců spolupracují.

Kdo má přístup k Vašim údajům?

K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze náboroví pracovníci a relevantní vedoucí pracovníci. Vaše osobní údaje se budou používat pouze v BIOGENA CB spol. s r.o. a nebudou odhaleny žádné třetí straně.

Jak dlouho si BIOGENA CB spol. s r.o. ponechá vaše údaje?

Osobní údaje jakéhokoliv uchazeče o zaměstnání budou uchovány v dtb. po dobu 12 měsíců od poslední aktualizace provedené uchazečem. Při žádosti o zaměstnání si můžete vybrat, zda chcete, abychom si Vaše údaje po uplynutí 12 měsíců od Vaší poslední aktualizace ponechali pro další případné nabídky pracovních míst.

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailové adresy jobs@biogena.cz