Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky. Firma BIOGENA CB spol. s r.o. se sídlem U Pily 702, 370 01 České Budějovice deklaruje tímto základní obchodní podmínky pro prodej zboží. Tyto obchodní podmínky tvoří rámec vztahu prodávajícího a kupujícího a jsou pro obě strany závazné. Zasláním Vaší objednávky tyto všeobecné obchodní podmínky akceptujete. V případě dlouhodobé obchodní spolupráce na velkoobchodní bázi je možné dohodnout naší firmou individuální obchodní podmínky. Tyto individuální obchodní podmínky musí být vzájemně odsouhlaseny a ze strany firmy BIOGENA CB spol. s r.o. písemně potvrzeny.

Objednávky. Ve svých objednávkách uvádějte u každého výrobku číslo výrobku a objednávané množství v ks nebo baleních. Dále je nutné uvést Vaše kompletní identifikační údaje a kontaktní adresu s telefonem a e-mailem pro případnou komunikaci o Vaší objednávce. Pokud dojde ze strany zákazníka k bezdůvodnému zrušení zaslané objednávky, máme právo si účtovat 10% z ceny objednávky na pokrytí našich nákladů spojených s přípravou objednávky. Pokud se dodací adresa liší od adresy fakturační, je nutné tuto skutečnost uvést do Vaší objednávky. V případě nemožnosti doručení zásilky odběrateli z výše uvedeného důvodu máme právo naúčtovat odběrateli náklady pokrývající opakované odeslání zásilky. Objednávky jsou přijímány písemně - poštou, faxem a e-mailem, telefonicky nebo osobně na adrese a číslech uvedených v kontaktech. Telefonický příjem objednávek v pracovní dny 7,00 - 15,00 hod. V e-shopu lze objednat zboží 24 hodin denně.

Ceny. Registraci firmy je možné provést pod odkazem "velkoobchod/registrace", na základě této registrace dostane zákazník přístupové údaje do našeho e-shopu a jeho velkoobchodním cenám. Za velkoobchodní ceny mají nárok nakupovat veškeré podnikatelské subjekty s platným podnikatelským oprávněním, které se u nás zaregistrují zasláním svých platných identifikačních dat - IČO, DIČ. Za doporučené maloobchodní ceny nakupují koneční zákazníci (spotřebitelé), kteří si objednávají zboží pro vlastní potřebu a nemají platné podnikatelské oprávnění. Ceny uvedené v e-shopu platí od 1.4.2009 až do odvolání či vydání nového ceníku.

Dodací podmínky. U objednávek překračujících hodnotu 1000,- Kč bez DPH neúčtujeme žádné zasilatelské náklady. U objednávek do hodnoty 1000,- Kč bez DPH účtujeme zasilatelské náklady ve výši 136,- Kč včetně DPH (112,40,- Kč bez DPH poštovné + 13,80 Kč bez DPH balné). Tyto podmínky platí pro dodávky na území ČR. U exportních objednávek jsou zasilatelské náklady řešeny individuálně. Hodnota zboží, které momentálně není na skladě a nemůže být dodáno, se do hodnoty objednávky nezapočítává. Rozhodující pro určení, do které kategorie objednávka patří, je skutečná, realizovaná hodnota objednávky. Zboží je zasíláno dle objemu objednávky smluvním logistickým partnerem. Dodací lhůty 5-7 pracovních dnů od doručení objednávky.

Nekompletní objednávky. V případě nekompletního vykrytí objednávky se tato objednávka považuje za vyřízenou a pokud objednatel trvá na dodání nedodaného zboží, učiní tak zasláním nové objednávky.

Osobní odběr ve firmě je možný po předchozím telefonickém či písemném ohlášení.

Sortiment. BIOGENA CB spol. s r.o. si vyhrazuje právo kdykoliv a jakýmkoliv způsobem měnit nabízený sortiment bez náhrady pro odběratele.

Platební podmínky. Tato platba je dále trvale vyžadována i od zákazníků, kteří v minulosti opakovaně řádně a včas neplnili své závazky vůči firmě Biogena. Vyhrazujeme si taktéž právo požadovat platbu předem, pokud objednávky zákazníka mnohonásobně převyšují dosud realizované obchody. Zákazníci, kteří déle než rok neodebral od naší firmy žádné zboží, jsou považováni za nové zákazníky. V případě bezproblémové stálé spolupráce je standardní platební podmínkou platba na fakturu se splatností 14 dní (u objednávek v e-shopu je nutné vyřídit telefonicky před objednávkou). Při osobním odběru zboží zákazníkem přímo v našem skladu v Českých Budějovicích a současné platbě v hotovosti poskytujeme slevu 3%. Toto se nevztahuje na zákazníky, u nichž byly v minulosti problémy s platební morálkou.